DIVADLO LIENKA

K


aždý z nás vyrastal na klasických rozprávkových príbehoch,
v ktorých dobro víťazí nad zlom.

Získali sme z nich základné morálne hodnoty, oboznámili sme sa
s pozitívnymi vzormi. Takúto skúsenosť chceme ponúknuť aj našim
najmenším. Ponúkame Vám preto už nie tak bežné maňuškové
divadielka, obsahom ktorých sú klasické rozprávky našich starých
rodičov. Divadielka sú vhodné pre deti do 6 rokov, preto sa pole našej
pôsobnosti orientuje prevažne na deti v materských školách,
materských centrách, na detských oslavách, firemných dňoch a pod.